Słodki przewodnik

7 sie
Dieta ochudzająca i miód - opinia

Miód, zwany również płynnym złotem jest od dawna znany jako środek leczniczy. Wiemy, że jest doskonały podczas przeziębienia, pomaga odtruwać organizm i stosuje się go u pacjentów z chorobą wrzodową żołądka. Są to jednak tylko niektóre z wielu właściwości leczniczych miodu, a te z kolei zależą od jego rodzaju.

Kontynuuj czytanie

PRZECIWCIAŁA

2 sty
Przeciwciała

Przeciwciała: substancje produkowane przez organizm zdolne do reagowania na specyficzny antygen i do neutralizowania efektu patogenicznego. Antyciała są białkami, zwanymi również immunoglobulinami (Ig). Istnieje pięć różnych klas antyciał, (IgA, IgG, IgM, IgE); każda z nich odgrywa inną rolę w odpowiedzi odpornościowej.

WIRUS

19 gru
Wirus

WIRUS – zbudowane z białek i kwasów nukleinowych skomplikowane cząsteczki organiczne nie posiadające struktury komórkowej, namnażają się (tak nazywa się kopiowanie wirusów) przez infekowanie żywych komórek. Wirusy wykorzystują do namnażania aparat kopiujący zawarty w komórkach. Zawierają materiał genetyczny w postaci RNA (retrowirusy) lub DNA, wykazują jednak zarówno cechy komórkowych organizmów żywych, jak i materii nieożywionej. Dziedziną nauki zajmującą się wirusami jest wirusologia. Kontynuuj czytanie

Kalendarium

11 gru
Kalendarium

Dzień Walki z Depresją obchodzony jest od 2001 roku, po podpisaniu przez Ministra Zdrowia rozporządzenia ustanawiającego ten dzień jako ogólnopolski. Celem corocznie podejmowanych akcji jest upowszechnienie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych, zachęcanie chorych do leczenia a także zmiana postawy społeczeństwa w stosunku do chorych. Kontynuuj czytanie

Determinizm kulturowy

5 gru
Determinizm kulturowy

Determinizm kulturowy (Cultural determinizm) – Pogląd głoszący, że rozwój człowieka, jego psychika i zachowanie są określone przez kulturę, z niewielkim lub żadnym udziałem czynników biologicznych lub psychologicznych. Przeciwstaw­ne koncepcje to determinizm biologiczny i psychologiczny.

źródło: Wydawnictwo IPIN

Kontynuuj czytanie

Terapia awersyjna

1 gru
Terapia awersyjna

Terapia awersyjna (Aversion therapy) – Sposób wytłumiania niepożądanych zachowań przez kojarzenie ich z bolesnym lub nieprzyjemnym doświadczeniem. Termin odnosi się do każdej z kilku form terapii uzależnienia od alkoholu lub od innych substancji psychoaktywnych, terapii nakierowanej na wywołanie awersji uwarunkowanej na widok, zapach, smak lub myśl o nadużywanej substancji. Kontynuuj czytanie