Determinizm kulturowy

5 Gru

Determinizm kulturowy (Cultural determinizm) – Pogląd głoszący, że rozwój człowieka, jego psychika i zachowanie są określone przez kulturę, z niewielkim lub żadnym udziałem czynników biologicznych lub psychologicznych. Przeciwstaw­ne koncepcje to determinizm biologiczny i psychologiczny.

źródło: Wydawnictwo IPIN

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *