Kalendarium, 24-11-2017


Szczegóły leku

Nazwa leku: Accusol 35 Potassium 2 mmol/l

Producent: Baxter Poland

Działanie:

Accusol 35 jest nieaktywny farmakologicznie. Roztwór zawiera jony, które występują w stężeniach podobnych do ilości fizjologicznej w osoczu.
Jako płyn substytucyjny, Accusol 35 dostarcza w sposób ciągły elektrolity i wodę celem nawodnienia oraz działa jako czynnik alkalizujący.
Jako roztwór dializacyjny, Accusol 35 usuwa z krwi zbędne produkty metabolizmu i ułatwia wyrównanie zaburzeń równowagi elektrolitowej i (lub) płynowej w surowicy.

Wskazania:

Accusol 35 jest przeznaczony do leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności nerek jako płyn substytucyjny w hemofiltracji i hemodiafiltracji oraz jako roztwór dializacyjny w hemodializie i hemodiafiltracji.

Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania zależne od składu roztworu:
- hipokaliemia, bez jednoczesnego wdrożenia odpowiedniej suplementacji potasu.
- zasadowica metaboliczna.
Przeciwwskazania zależne od hemofiltracji, hemodializy lub hemodiafiltracji związane z samą procedurą techniczną:
- niewydolność nerek towarzysząca nasilonemu katabolizmowi u pacjentów
- mocznicy, nieustępującymi po zastosowaniu hemofiltracji
- niedostateczny przepływ krwi w miejscu dostępu naczyniowego;
- w przypadku dużego ryzyka krwotoku z powodu działania leków przeciwzakrzepowych.

Działania niepożądane:

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: Hipoglikemia (niespecyficzna)

• Możliwe działania niepożądane związane z leczeniem to nudności, wymioty, skurcze mięśni, niedociśnienie, krwawienia, powstawanie skrzepów, zakażenie oraz zator powietrzny.
• Możliwe działania niepożądane związane z produktem to zasadowica metaboliczna, zaburzenia elektrolitowe i (lub) zaburzenia gospodarki wodnej: bipofosfatemia, hipoglikemia, hipo-i hiperwolemia, niedociśnienie lub nadciśnienie.

Interakcje:

Przepisując Accusol 35 Potassium 2 mmol/1, należy wziąć pod uwagę możliwe interakcje między tym sposobem leczenia a równocześnie stosowanym leczeniem związanym z innymi, obecnymi wcześniej schorzeniami. - Stężenie we krwi innych produktów leczniczych może ulec zmianie podczas hemodializy, hemofiltracji i hemodiafiltracji. - U pacjentów przyjmujących glikozydy nasercowe należy ściśle kontrolować osoczowe stężenie potasu, gdyż ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u chorych z hipokaliemią jest większe. - Stosowanie witaminy D oraz leków zawierających wapń może zwiększyć ryzyko wystąpienia hiperkalcemii (np. stosowanie węglanu wapnia jako substancji chelatującej potas). Dodatkowa substytucja wodorowęglanu sodu może zwiększyć ryzyko wystąpienia zasadowicy metabolicznej.

Dawkowanie:

Accusol 35 jako płyn substytucyjny :
Objętość płynu substytucyjnego podawanego pacjentom dorosłym jest określona przez współczynnik ultrafiltracji i jest ustalana indywidualnie celem zapewnienia odpowiedniego bilansu płynów i elektrolitów.
Dorośli:
przewlekła niewydolność nerek: od 7 do 35 ml/kg/godz.,
ostra niewydolność nerek: od 20 do 35 ml/kg/godz., Osoby w wieku podeszłym: jak w przypadku osób dorosłych.
Powyższe zalecenia odnośnie objętości mogą być dostosowywane przez lekarza prowadzącego zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta.
Accusol 35 można podawać do krążenia pozaustrojowego w trybie predylucyjnym i (lub) postdylucyjnym, zgodnie z zaleceniem lekarza.

Accusol 35 jako roztwór dializacyjny :
Rodzaj i objętość przepisanego roztworu dializacyjnego zależą od trybu terapii, jej częstotliwości oraz czasu trwania; wyboru dokonuje lekarz zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta.

Podawanie:
Hemodializa: poprzez przedział dializacyjny dializatora.
Hemofiltracja: poprzez linię krwi tętniczą lub żylną.

Gotowy do użycia roztwór Accusol 35 uzyskuje się przez zmieszanie roztworu zawartego w komorze dużej „A" z roztworem zawartym w komorze małej „B" po rozerwaniu spawu.

Uwagi:

- Accusol 35 powinien być stosowany wyłącznie przez lub pod kierunkiem lekarza mającego doświadczenie w technikach hemofiltracji, hemodializy czy hemodiafiltracji.
- Należy starannie kontrolować bilans płynów.
- Należy starannie kontrolować parametry równowagi kwasowo-zasadowej.
- Podobnie należy regularnie kontrolować parametry równowagi elektrolitowej (chloremię, fosfatemię, kalcemię, magnezemię oraz natremię) w celu wykrycia wszelkich możliwych zaburzeń bilansu.
- Przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia należy regularnie kontrolować stężenie potasu w surowicy. W przypadku wystąpienia hipokaliemii lub stopniowego obniżania się stężenia potasu w surowicy, należy wdrożyć suplementację potasu i (lub) zastosować płyn substytucyjny zawierający wyższe stężenie potasu. W przypadku pogłębiania się hiperkaliemii należy rozważyć zwiększenie współczynnika filtracji i (lub) zastosowanie płynu substytucyjnego zawierającego niższe stężenie potasu oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej.
- Należy prowadzić ścisłą kontrolę stężenia glukozy w surowicy, szczególnie u pacjentów z cukrzycą.
- W przypadku, gdy rozrywany spaw między komorami nie zostanie otwarty i podany zostanie roztwór z małej komory „B"» może wystąpić zasadowica. Do najczęstszych podmiotowych i przedmiotowych objawów klinicznych zasadowicy należą: nudności, śpiączka, ból głowy, zaburzenia rytmu serca, niewydolność oddechowa.

Ciąża lub laktacja :
Brak jest danych klinicznych i przedklinicznych dotyczących stosowania preparatu Accusol 35 w czasie ciąży i laktacji. Accusol 35 można stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią tylko w razie wyraźnej potrzeby.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu :
Nie dotyczy.

Dostępne postaci leku:

Roztwór do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji - 2 opakowania po 5000ml ; Wapń-1,75 mmol, Magnez-0,5 mmol, Sód-140 mmol, Potas-2 mmol, Chlorki-111,5 mmol,Glukoza bezwodna-5,55 mmol, Wodorowęglany-35 mmol, Osmolamość teoretyczna-296 m Os m/1

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

powrót do listy