Kalendarium, 24-11-2017


Szczegóły leku

Nazwa leku: Acenocumarol WZF

Nazwa międzynarodowa: Acenocoumarol

Producent: Polfa Warszawa

Działanie:

Syntetyczna pochodna hydroksykumaryny, działa przeciwzakrzepowo, jest antagonistą witaminy K. Zaburza reakcję γ-karboksylacji zależnych od wit. K czynników krzepnięcia: II (protrombiny), VII, IX i X. Pełna skuteczność działania preparatu występuje po 3-5 dniach, ponieważ przez ten czas w osoczu krążą wcześniej wytworzone aktywne czynniki zespołu krzepnięcia. Acenokumarol nie rozpuszcza już istniejących skrzepów. U chorych z istniejącą zakrzepicą leczenie należy rozpoczynać pod osłoną heparyny, ponieważ obniżenie aktywności białka C we wczesnym okresie leczenia przed znacznym zmniejszeniem aktywności czynnika X i protrombiny, może zwiększać tendencję do powstawania lub narastania zakrzepicy. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, maksymalne stężenie w osoczu występuje po 3 h. W 98% wiąże się z białkami osocza. T0,5 wynosi 8-9 h. Metabolizm zachodzi w wątrobie, a wydalanie z moczem i kałem. Przenika przez barierę łożyskową, w niewielkich ilościach przenika do mleka matki.

Wskazania:

Lek stosuje się w zapobieganiu i leczeniu zakrzepów, przebytym zatorze tętnicy płucnej, przebytym lub czynnym procesie zakrzepowym żylnym, zagrożeniu możliwością zatorów tętniczych w chorobach serca, sztucznej zastawce w sercu, protezach naczyniowych, wrodzonym niedoborze antytrombiny III.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki preparatu lub związki o podobnej budowie. Przypadki, w których występuje ryzyko krwotoku: skaza krwotoczna, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, uszkodzenie wątroby i nerek znacznego stopnia, krwawienia śródczaszkowe, zwiększona fibrynoliza, np. po zabiegach chirurgicznych w obrębie płuc, o.u.n., gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, uprzednio występujące krwawienia po różnego rodzaju zabiegach operacyjnych.

Działania niepożądane:

Powikłania leczenia przeciwzakrzepowego: niewyjaśnione krwawienia z nosa lub krwawienia z dziąseł w czasie mycia zębów, siniaki niewiadomego pochodzenia, codzienne, obfite krwawienia lub sączenie po skaleczeniu lub z rany, niezwykle obfite lub nieoczekiwane krwawienie miesiączkowe, krew w moczu, krwiste lub smoliste stolce, kaszel z odkrztuszaniem krwistej plwociny lub krwiste wymioty, podbiegnięcia krwawe w skórze z tworzeniem pęcherzy z bliznami lub bez (zazwyczaj na policzkach, pośladkach, brzuchu, piersiach i palcach nóg), podbiegnięcia krwawe lub krwiaki podskórne (objaw wskazujący na możliwość zapalenia naczyń). Mogą wystąpić: nagły, ciężki lub nieprzerwany ból głowy, zażółcenie oczu lub skóry świadczące o uszkodzeniu wątroby. Rzadko: zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (utrata łaknienia, nudności, wymioty), reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, zapalenie skóry), krwotoczna martwica skóry. Podczas podawania preparatu i wykonywania wstrzyknięć mogą wystąpić krwiaki.

Interakcje:

Leki nasilające działanie acenokumarolu: allopurinol, steroidy anaboliczne, leki przeciwarytmiczne (w tym amiodaron), antybiotyki (w tym erytromycyna, tetracyklina, chloramfenikol, neomycyna, amoksycylina), fibraty, antagoniści receptora H2 (w tym cymetydyna), pochodne imidazolu (metronidazol, mykonazol), sulfonamidy, doustne leki przeciwcukrzycowe, hormony tarczycy, sulfinpyrazon, symwastatyna, tamoksyfen. Leki zmniejszające działanie acenokumarolu: barbiturany, glikozydy nasercowe, doustne leki antykoncepcyjne, tiazydowe leki moczopędne, aminoglutetimid, karbamazepiny, gryzeofulwina, ryfampicyna. Acenokumarolu nie należy stosować jednocześnie z urokinazą. Preparat należy odstawić przed rozpoczęciem podawania heparyny. W czasie stosowania preparatu należy unikać spożywania dużych ilości alkoholu.

Dawkowanie:

Doustnie. Dawkę ustala się indywidualnie w oparciu o badanie krzepnięcia krwi. Jeżeli czas tromboplastynowy przed rozpoczęciem leczenia jest w granicach normy, zalecany jest następujący schemat dawkowania: 1 dzień - 4-12 mg raz na dobę; 2 dzień - 4-8 mg raz na dobę; od trzeciego dnia preparat podaje się w oparciu o wynik laboratoryjnej kontroli leczenia, zwykle stosowane dawki podtrzymujące wynoszą 1-8 mg na dobę. Preparat należy przyjmować codziennie o tej samej porze. W przypadku pominięcia dawki należy ją przyjąć tak szybko jak to możliwe. Jeżeli do przyjęcia następnej dawki pozostało niewiele czasu, nie należy przyjmować pominiętej dawki, tylko następną o zwykłej porze. Nie należy podwajać dawek. U pacjentów w podeszłym wieku, szczególnie z zaawansowaną miażdżycą, dawki leku powinny być mniejsze, a kontrola laboratoryjna dokładniejsza. Czas protrombinowy określa się raz na dobę do czasu pełnej stabilizacji działania, później przerwy między testami można wydłużać. Wartość czasu protrombiowego należy określać zawsze o tej samej porze.

Uwagi:

Uwagi
Należy często monitorować czas protrombinowy (lub INR) w przypadku jednoczesnego stosowania preparatu z salicylanami, NLPZ, lekami wchodzącymi w interakcje z acenokumarolem lub innymi lekami, o których nie wiadomo czy taka interakcja zachodzi. Zaleca się okresowe badanie moczu na obecność erytrocytów w osadzie. Jeżeli preparat podaje się choremu, który otrzymuje heparynę, przez 3-5 dni należy podawać oba leki.

Środki ostrożności
Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (szczególnie wytwarzaniem czynników krzepnięcia), nadczynnością tarczycy, chorobami nerek, stanami zapalnymi, niedoborem białek C lub S. Stosowanie leku należy przerwać 2-3 dni przed planowaną operacją (wartość INR powinna być mniejsza niż 1,5); w przypadku pilnej operacji należy podać dożylnie 5-10 mg wit. K1 (wartość INR powinna być mniejsza niż 1,5 w ciągu 24 h). Zapotrzebowanie na acenokumarol zmniejsza się w przypadkach zmniejszonej podaży wit. K (głodówka, antybiotyki), chorób wątroby i nerek prowadzących do hipoalbuminemii, nowotworów, biegunek, zespołu złego wchłaniania, nadczynności tarczycy, gorączki, zastoinowej niewydolności krążenia. Zapotrzebowanie na acenokumarol zwiększa się w przypadku: niedoczynności tarczycy, zwiększonej podaży wit. K, zespołu nerczycowego, obrzęków, hiperlipemii.

Ciąża i okres karmienia piersią
Preparat jest przeciwwskazany dla kobiet w ciąży lub mających zamiar zajść w ciążę. Acenokumarol może powodować krwawienia u płodu, prawdopodobnie działa teratogennie. Preparat można stosować w okresie karmienia piersią, ale dzieciom należy profilaktycznie podawać 1 mg witaminy K1 tygodniowo.

Dostępne postaci leku:

tabl.: (1 mg) 60 szt.; tabl.: (4 mg) 60 szt.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

powrót do listy