Kalendarium, 24-11-2017


Szczegóły leku

Nazwa leku: Accusol 35

Producent: Baxter Poland Sp.z o.o.

Wskazania:

Accusol 35 jest przeznaczony do leczenia ostrej i przewlekłej niewydolności nerek jako płyn substytucyjny w hemofiltracji i hemodiafiltracji oraz jako roztwór dializacyjny w hemodializie i hemodiafiltracji.
Accusol 35 jest głównie przeznaczony do stosowania u pacjentów z hiperkaliemią.

Przeciwwskazania:

Przeciwwskazania zależne od składu roztworu:
- hipokaliemia, bez jednoczesnego wdrożenia odpowiedniej suplementacji potasu.
- zasadowica metaboliczna.
Przeciwwskazania zależne od hemofiltracji, hemodializy lub hemodiafiltracji związane z samą procedurą techniczną:
- niewydolność nerek towarzysząca nasilonemu katabolizmowi u pacjentów z objawami
mocznicy, nieustępującymi po zastosowaniu hemofiltracji
- niedostateczny przepływ krwi w miejscu dostępu naczyniowego;
- w przypadku dużego ryzyka krwotoku z powodu działania leków przeciwzakrzepowych.

Działania niepożądane:

• Możliwe działania niepożądane związane z leczeniem to nudności, wymioty, skurcze mięśni, niedociśnienie, krwawienia, powstawanie skrzepów, zakażenie oraz zator powietrzny.
• Możliwe działania niepożądane związane z produktem to zasadowica metaboliczna, zaburzenia elektrolitowe i (lub) zaburzenia gospodarki wodnej: hipofosfatemia, hipoglikemia, hipo-i hiperwolemia, niedociśnienie lub nadciśnienie.

Interakcje:

Przepisując Accusol 35, należy wziąć pod uwagę możliwe interakcje między tym sposobem leczenia a równocześnie stosowanym leczeniem związanym z innymi, obecnymi wcześniej schorzeniami. - Stężenie we krwi innych produktów leczniczych może ulec zmianie podczas hemodializy, hemofiltracji i hemodiafiltracji. - U pacjentów przyjmujących glikozydy nasercowe należy ściśle kontrolować osoczowe stężenie potasu, gdyż ryzyko wystąpienia działań niepożądanych u chorych z hipokaliemią jest większe. - Stosowanie witaminy D oraz leków zawierających wapń może zwiększyć ryzyko wystąpienia hiperkalcemii (np. stosowanie węglanu wapnia jako substancji chelatującej potas). Dodatkowa substytucja wodorowęglanu sodu może zwiększyć ryzyko wystąpienia zasadowicy metabolicznej.

Dawkowanie:

Do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji.
Accusol 35 jako płyn substytucyjny
Objętość płynu substytucyjnego podawanego pacjentom dorosłym jest określona przez współczynnik
ultraffltracji i jest ustalana indywidualnie celem zapewnienia odpowiedniego bilansu płynów
i elektrolitów.
Dorośli:
przewlekła niewydolność nerek: od 7 do 35 ml/kg/godz.,
ostra niewydolność nerek: od 20 do 35 ml/kg/godz., Osoby w wieku podeszłym: jak w przypadku osób dorosłych.
Powyższe zalecenia odnośnie objętości mogą być dostosowywane przez lekarza prowadzącego zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta.
Accusol 35 można podawać do krążenia pozaustrojowego w trybie predylucyjnym i (lub) postdylucyjnym, zgodnie z zaleceniem lekarza.
Accusol 35 jako roztwór dializacyjny
Rodzaj i objętość przepisanego roztworu dializacyjnego zależą od trybu terapii, jej częstotliwości
oraz czasu trwania; wyboru dokonuje lekarz zgodnie ze stanem klinicznym pacjenta.
Podawanie:
Hemodializa: poprzez przedział dializacyjny dializatora.
Hemofiltracja: poprzez linię krwi tętniczą lub żylną.
Gotowy do użycia roztwór Accusol 35 uzyskuje się przez zmieszanie roztworu zawartego w komorze dużej „A" z roztworem zawartym w komorze małej „B" po rozerwaniu spawu. Instrukcje dotyczące używania produktu i obchodzenia się z nim podano w punkcie 6.6.

Uwagi:

- Accusol 35 powinien być stosowany wyłącznie przez lub pod kierunkiem lekarza mającego doświadczenie w technikach hemofiltracji, hemodializy czy hemodiafiltracji.
- Należy starannie kontrolować bilans płynów.
- Należy starannie kontrolować parametry równowagi kwasowo-zasadowej.
- Podobnie należy regułamie kontrolować parametry równowagi elektrolitowej (chloremię, fosfatemię, kalcemię, magnezemię oraz natremię) w celu wykrycia wszelkich możliwych zaburzeń bilansu.
- Accusol 35 nie zawiera potasu. Przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia należy regularnie kontrolować stężenie potasu w surowicy. W przypadku wystąpienia hipokaliemii lub stopniowego obniżania się stężenia potasu w surowicy, należy wdrożyć suplementację potasu i (lub) zastosować płyn substytucyjny zawierający wyższe stężenie potasu W przypadku pogłębiania się hiperkaliemii należy rozważyć zwiększenie współczynnika filtracji oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania w warunkach oddziału intensywnej opieki medycznej.
- Accusol 35 nie zawiera glukozy. Należy prowadzić ścisłą kontrolę stężenia glukozy
w surowicy, szczególnie u pacjentów z cukrzycą.
- W przypadku, gdy rozrywany spaw między komorami nie zostanie otwarty i podany zostanie
roztwór z małej komory „B", może wystąpić zasadowica. Do najczęstszych podmiotowych
i przedmiotowych objawów klinicznych zasadowicy należą: nudności, śpiączka, ból głowy,
zaburzenia rytmu serca, niewydolność oddechowa.

Dostępne postaci leku:

Roztwór do hemofiltracji, hemodializy i hemodiafiltracji ; Wapnia chlorek dwuwodny 0,257 g, Magnezu chlorek sześciowodny 0,102 g, Sodu chlorek 6,14 g, Sodu wodorowęglan 2,94 g

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

powrót do listy