Kalendarium, 18-01-2018

Amfetamina, Psychologia

powrót do listy

Amfetamina

Encyklopedia

Amfetamina (Amphetamine) - Jeden ze związków należących do klasy amin sympatykomimetycznych o bardzo silnym działaniu stymulującym (pobudzającym) ośrodkowy układ nerwowy. Grupa ta obejmuje m.in. amfetaminę, dekstroamfetaminę, metamfetaminę (i jej acylowaną pochodną znaną jako ecstasy). Farmakologicznie pokrewnymi środkami są: metylfenidat, amfepramon, fenylometrazyna. W gwarze ulicznej w USA o amfetaminie i jej pochodnych mówi się często speed.Objawy i oznaki świadczące o intoksykacji amfetaminą lub podobnie działającymi sympatykomimetykami to: tachykardia, rozszerzenie źrenic, podwyższone ciśnienie krwi, wygórowane odruchy, pocenie się, dreszcze, jadłowstręt, nudności lub wymioty, bezsenność, a także zaburzenia zachowania, takie jak agresja, postawy wielkościowe, nieufność, podniecenie oraz upośledzenie procesu wnioskowania i oceny sytuacji. W rzadkich przypadkach, w ciągu 24 godzin od zażycia rozwija się majaczenie. Przewlekłe używanie wywołuje zazwyczaj zmiany w zachowaniu i osobowości, objawiające się impulsywnością, agresywnością, drażliwością, podejrzliwością i psychozami urojeniowymi. Przerwanie zażywania po długotrwałym lub intensywnym używaniu może wywołać reakcję abstynencyjną (odstawienną, tzw. „kraksę”) przejawiającą się przygnębieniem, wyczerpaniem, nadmiernym apetytem, zaburzeniami snu i nasileniem ilości marzeń sennych.Zapisywanie amfetamin i substancji im pokrewnych w celach leczniczych ogranicza się obecnie przede wszystkim do leczenia stanów narkolepsji i dziecięcej nadpobudliwości ruchowej, związanej z deficytem koncentracji uwagi. Używanie tych substancji jako leków zmniejszających łaknienie w leczeniu otyłości nie jest zalecane.

Patrz także: Zaburzenia psychopatyczne spowodowane alkoholem lub innymi substancjami psychopatycznymi

źródło: Wydawnictwo IPIN

powrót do listy