Kalendarium, 21-01-2018

Alkoholowe uszkodzenie mózgu, Psychologia

powrót do listy

Alkoholowe uszkodzenie mózgu

Encyklopedia

Alkoholowe uszkodzenie mózgu (Related brain damage) - Ogólny termin obejmujący przewlekłe upośledzenie pamięci oraz wyższych funkcji mózgu związanych z płatami czołowymi i układem limbicznym. Obejmuje on więc zarówno zespół amnestyczny spowodowany alkoholem (F10.6), jak i „zespół czołowy" (zawarty w FI0.7). Termin ten używany jest jednak również wtedy, kiedy mamy do czynienia z jednym tylko z tych zespołów. Utrata pamięci w zespole amnestycznym dotyczy zazwyczaj pamięci świeżej. Uszkodzenie płata czołowego objawia się upośledzeniem myślenia abstrakcyjnego, operowania pojęciami, planowania i przetwarzania złożonych informacji. Inne funkcje poznawcze są stosunkowo dobrze zachowane, nie występuje przymglenie świadomości.

Alkoholowe uszkodzenie mózgu i otępienia alkoholowe traktowane są jako odrębne rozpoznania. To ostatnie dotyczy bardziej uogólnionego upośledzenia funkcji poznawczych i zazwyczaj też dodatkowych czynników etiologicznych, takich jak wielokrotne urazy głowy.

Źródło: Wydawnictwo IPIN

Czytaj też:  Choroba alkoholowa - Centra Wiedzy

powrót do listy