Kalendarium, 21-01-2018

Alkohol, Psychologia

powrót do listy

Alkohol

Encyklopedia

Alkohol (Alcohol) - W terminologii chemicznej alkohole to duża grupa związków organicznych, pochodnych węglowodorów, zawierających jedną lub więcej grup hydroksylowych (-OH). Etanol (C-2H5OH, alkohol etylowy) należy do tej klasy związków i jest głównym składnikiem psychoaktywnym napojów alkoholowych. Terminem „alkohol" obejmuje się więc często również napoje alkoholowe.

Etanol powstaje w procesie fermentacji cukru przez drożdże. W normalnych warunkach zawartość alkoholu w napojach wytworzonych na drodze fermentacji nie przekracza 14%. W procesie produkcji alkoholi wysokoprocentowych na drodze destylacji, alkohol jest wygotowywany z mieszaniny fermentacyjnej i zbierany po skropleniu jako prawie czysty produkt. Oprócz zastosowania do celów spożywczych, alkohol używany jest również jako paliwo, rozpuszczalnik i surowiec w przemyśle chemicznym.

Alkohol absolutny (bezwodny etanol) to etanol zawierający nie więcej niż 1% wagowy wody. W statystykach dotyczących produkcji i spożycia alkoholu termin ten odnosi się do alkoholu zawartego w napojach alkoholowych - w przeliczeniu na stuprocentowy etanol.

Metanol (CH3OH), znany również jako alkohol metylowy lub drzewny, jest najprostszym chemicznie alkoholem. Stosuje się go jako rozpuszczalnik w przemyśle, a także jako środek do denaturacji etanolu mający zapobiegać spożywaniu alkoholu nie przeznaczonego do takich celów. Metanol jest silnie toksyczny; w zależności od spożytej dawki może spowodować upośledzenie widzenia, ślepotę, śpiączkę i śmierć.

Inne alkohole niespożywcze, które bywają czasem konsumowane, mimo potencjalnego zagrożenia bardzo szkodliwymi skutkami zdrowotnymi, to izopropanol (alkohol izopropylowy, częsty składnik alkoholowych mieszanek służących do nacierania) oraz glikol etylenowy (obniżający temperaturę krzepnięcia składnik płynu do chłodnic samochodowych).

Alkohol należy do grupy środków uspokajających/nasennych o działaniu zbliżonym do barbituranów. Oprócz społecznych skutków picia alkoholu, intoksykacja alkoholowa może spowodować zatrucie, a nawet śmierć. Długotrwałe, nasilone picie alkoholu może doprowadzić do uzależnienia, jak i do różnorodnych zaburzeń somatycznych oraz organicznych zaburzeń psychicznych.
Związane z używaniem alkoholu zaburzenia psychiczne i behawioralne (F10) sklasyfikowane są w ICD-10 jako zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (F10-F19)

Patrz także: Alkoholowe uszkodzenie mózgu ; Zespół amnestyczny spowodowany alkoholem lub inną substancją psychoaktywną ; Majaczenie ; Płodowy zespół alkoholowy

źródło: Wydawnictwo IPIN

powrót do listy