Kalendarium, 18-01-2018

Abstynencja, Psychologia

powrót do listy

Abstynencja

Encyklopedia

Abstynencja (Abstinence) - Powstrzymywanie się od używania substancji psychoaktywnych lub (w szczególności) picia napojów alkoholowych w związku z wyznawanymi zasadami bądź z innych powodów. Osoby powstrzymujące się od picia alkoholu zwane są „abstynentami" lub „całkowitymi abstynentami" . Często stosowany w badaniach ankietowych termin „abstynent" (current abstinent) odnosi się do osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie piły napojów alkoholowych; ta definicja niekoniecznie musi być zbieżna z samooceną osoby ankietowanej. Terminu „abstynencja" nie należy mylić z terminem „zespół abstynencyjny", używanym czasem zamiennie z „zespołem odstawiennym".

źródło: Wydawnictwo IPIN

powrót do listy