Kalendarium, 18-01-2018

Alogia , Psychologia

powrót do listy

Alogia

Encyklopedia

Alogia - zubożona mowa, spowodowana zaburzeniem toku myślenia; zaburzenie logicznego myślenia powrót do listy