Kalendarium, 20-01-2018

Apoptoza, Encyklopedia zdrowia

powrót do listy

APOPTOZA

Encyklopedia

Apoptoza - odpowiedź komórki na swoisty sygnał apoptotyczny lub słaby bodziec uszkadzający. Jest ona — w odróżnieniu od nekrozy — procesem aktywnym: wymaga dostarczania substancji energetycznych oraz syntezy odpowiednich białek. Charakterystycznymi zmianami w obrazie mikroskopowym komórek ginących w wyniku apoptozy są: kondensacja chromatyny, kurczenie się komórek, pojawienie się wybrzuszeń w błonie komórkowej oraz fragmentacja DNA, które jest nośnikiem informacji genetycznej. Sygnały zewnątrzkomórkowe, działające przez tak zwane receptory śmierci, zapoczątkowują drugą drogę prowadzącą do apoptozy. W drugiej wewnątrzkomórkowej drodze sygnał wywoływany zadziałaniem bodźca uszkadzającego DNA uruchamia kaskadę reakcji prowadzących do śmierci komórki. powrót do listy