Kalendarium, 21-01-2018

Aleksja , Psychologia

powrót do listy

Aleksja

Encyklopedia

Aleksja  - niezdolność do rozpoznawania i zrozumienia pisanych lub drukowanych słów, ideogramów, liter lub kolorów spowodowana niemożnością rozpoznania lingwistycznego znaczenia wzorców wzrokowych. Związana jest z uszkodzeniem zakrętu potyliczno-skroniowego środkowego półkuli dominującej, a przy wciągnięciu promienistości wzrokowej powoduje homonomiczne niedowidzenie połowicze. Aleksja jako objaw wzrokowej asymbolii często łączy się z agrafią. powrót do listy