Kalendarium, 18-01-2018

Aktywność ck (kinazy kreatynowej), Encyklopedia zdrowia

powrót do listy

AKTYWNOŚĆ CK (kinazy kreatynowej)

Encyklopedia

Aktywność CK (kinazy kreatynowej) - Badanie krwi w kierunku uszkodzenia mięśni, w tym mięśnia sercowego. Zwiększony poziom może być związany z niedawno przebytym zawałem serca. W takim przypadku należy wykonać oznaczenie specyficznego markera dla mięśnia sercowego jakim jest CK-MB. Jest to jeden z izoenzymów kinazy kreatynowej występujący przede wszystkim w mięśniu sercowym. Wyklucza się w ten sposób inne przyczyny wzrostu CK, takie jak uszkodzenie mięśnia, zastrzyk domięśniowy czy nadmierny wysiłek.

Czytaj też:   Choroby układu sercowo-naczyniowego powrót do listy