Kalendarium, 20-01-2018

Ayurveda, Encyklopedia zdrowia

powrót do listy

AYURVEDA

Encyklopedia

Ayurveda - system holistycznej medycyny naturalnej. Ayurveda skupia się na zapobieganiu chorobie, a nie jej objawów, jest całościowym uzdrowieniem ciała. Według Ayurverdy pełne zdrowie nie opiera się jedynie na braku symptomów chorobowych, lecz na stanie dobrego samopoczucia. Medycyna ayurwedyjska nie zajmuje się pojedynczym organem, lecz traktuje ciało jako całość. Jej istotą jest pełne wyzdrowienie, a nie tylko tymczasowa ulga. Zabiegi te dostosowywane są indywidualnie do każdej osoby.

Czytaj też:  Ajurweda. Jak dbać o siebie i być zdrowym powrót do listy