Kalendarium, 19-01-2018

Azoospermia, Encyklopedia zdrowia

powrót do listy

AZOOSPERMIA

Encyklopedia

Azoospermia  — to całkowity brak plemników w płynie nasiennym. Taki stan powstaje na skutek wrodzonego niedorozwoju lub zaniku jąder, utraty jąder, uszkodzenia komórek plemnikotwórczych lub zarośnięcia kanalików najądrzy. Do jego powstania mogą przyczynić się także niektóre leki , radioterapia lub chemioterapia.
Azoospermię diagnozuje się wykonująć ogólne badanie nasienia. Jeżeli w preparacie bezpośrednim nie obserwuje się plemników, należy odwirować nasienie i wykonać preparat mikroskopowy z uzyskanego osadu. Dopiero brak plemników w osadzie pozwala na stwierdzenie azoospermii. Dla potwierdzenia diagnozy należy wykonać badanie ogólne nasienia przynajmniej dwukrotnie.
Azoospermia jest jedną z przyczyn niepłodności u mężczyzn.

O dolegliwościach seksualnych czytaj na Linemed.pl
powrót do listy