Kalendarium, 18-01-2018

Aberracja chromosomalna, Encyklopedia zdrowia

powrót do listy

ABERRACJA CHROMOSOMALNA

Encyklopedia

Aberracja chromosomalna - nieprawidłowa liczba chromosomów. Może wystąpić w formie zwiększonej ilości (trisomia), zmniejszonej (monosomia) lub nieprawidłowej ich struktury. Zjawisko to stanowi podłoże wielu chorób wrodzonych np. zespołu Downa (trisomia) lub niektórych postaci niedorozwoju umysłowego. powrót do listy