Kalendarium, 21-01-2018

Autyzm, Encyklopedia zdrowia

powrót do listy

AUTYZM

Encyklopedia

AUTYZM – zaburzenia rozwojowe okresu wczesnodziecięcego objawiające się upośledzeniem interakcji społecznych i komunikacji (lub jej brakiem) oraz powtarzanymi wzorcami zachowań.
Znamienne dla autyzmu jest zainteresowanie obiektami nieożywionymi. Pierwsze symptomy choroby pojawiają się przed ukończeniem 3 roku życia.
Pomimo badań nad neurochemicznymi podstawami autyzmu etiologia choroby nie jest jeszcze znana.

powrót do listy