Kalendarium, 18-11-2017

Autosomowa cecha dominująca, Encyklopedia zdrowia

powrót do listy

AUTOSOMOWA CECHA DOMINUJĄCA

Encyklopedia

AUTOSOMOWA CECHA DOMINUJĄCA – gen odpowiedzialny za wystąpienie choroby zlokalizowany na chromosomie autosomalnym (innym niż X i Y – nie płciowym).
Cecha ta ujawnia się niezależnie od analogicznej cechy drugiego chromosomu – tylko jedna kopia (allel) patologicznego genu wystarczy dla ujawnienia się choroby.

powrót do listy