Kalendarium, 18-01-2018

Audiogram, Encyklopedia zdrowia

powrót do listy

AUDIOGRAM

Encyklopedia

AUDIOGRAM – wydruk graficzny (zapis) badania ostrości słuchu za pomocą audiometru w postaci krzywej matematycznej.
Krzywa wyznaczana jest przez punkty odpowiadające słyszeniu tonów o określonej intensywności, które następnie porównywane są z punktami oznaczającymi prawidłową ostrość słuchu.
Częstotoliwość i głośność na audiogramie zapisywana jest w decybelach.

powrót do listy