Kalendarium, 19-01-2018

Atrofia , Encyklopedia zdrowia

powrót do listy

ATROFIA

Encyklopedia

ATROFIA – stopniowe zmniejszanie się lub całkowity zanik komórki, tkanki, narządu lub części ciała.
Przyczyny zaniku:
- z niedożywienia
- z braku czynności
- z odnerwienia
- hormonalny
- z ucisku
- starczy

powrót do listy