Kalendarium, 18-01-2018

Ataksja, Encyklopedia zdrowia

powrót do listy

ATAKSJA

Encyklopedia

ATAKSJA (bezład, niezborność ruchów) – jest to jedna z chorób centralnego układu nerwowego objawiająca się zaburzeniami koordynacji ruchowej ciała (bez uszkodzenia układu mięśniowego).
Zaburzenia polegają na nieprawidłowym współdziałaniu mięśni agonistów i antagonistów w zakresie ich synchronii oraz napięcia mięśniowego. Ataksja może być spowodowana przez choroby wrodzone, zwyrodnieniowe, substancje toksyczne lub psychoaktywne.

powrót do listy