Kalendarium, 19-01-2018

Aseptyka, Encyklopedia zdrowia

powrót do listy

ASEPTYKA

Encyklopedia

ASEPTYKA – działania mające na celu jałowość bakteriologiczną, głównie podczas operacji, obniżonej odporności chorego, ale również w laboratoriach, w produkcji leków i żywności.
Aseptyczność jest to stan, w którym pomieszczenia, środki opatrunkowe, leki, narzędzia chirurgiczne i ręce operatora są wolne od żywych drobnoustrojów chorobotwórczych aby wyeliminować możliwość dopuszczenia ich do określonego środowiska.

powrót do listy