Kalendarium, 19-01-2018

Arytmia, Encyklopedia zdrowia

powrót do listy

ARYTMIA

Encyklopedia

ARYTMIA - zaburzenia rytmu pracy serca polegające na nierównych odstępach czasowych pomiędzy kolejnymi skurczami. Rozróżnia się dwa podstawowe rodzaje arytmii:
- tachykardia (częstoskurcz): przyspieszenie rytmu serca powyżej 100 uderzeń na minutę
- bradykardia (rzadkoskurcz): spowolnienie rytmu serca poniżej 60 uderzeń na minutę
Arytmia może być spowodowana zaburzeniami autonomicznego układu nerwowego, zaburzeniami gospodarki hormonalnej, lekami lub używkami.

Czytaj też:  Kardiologia - Centra Wiedzy

powrót do listy