Kalendarium, 21-01-2018

Arteriopatia, Encyklopedia zdrowia

powrót do listy

ARTERIOPATIA

Encyklopedia

ARTERIOPATIA – zmiany chorobowe tętnic. Do najczęściej spotykanych należą:
- stany zapalne (arteriitis)
- wrodzone zaburzenia rozwojowe
- zamknięcie tętnicy z jej niedrożnością wskutek zakrzepu lub zatoru
- miejscowe rozszerzenia (tętniaki)
- miażdżyca (arterioskleroza)

powrót do listy