Kalendarium, 21-01-2018

Amotywacyjny, zespół, Psychologia

powrót do listy

Amotywacyjny, zespół

Encyklopedia

Amotywacyjny, zespół (amotivational syndrome) Charakterystycznymi cechami są: apatia, utrata skuteczności, zmniejszenie zdolności do realizowania złożonych lub długofalowych planów, mała tolerancja na frustrację, zaburzenia koncentracji oraz trudności w wykonywaniu codziennych (rutynowych) zajęć. Zespół może wystąpić w przebiegu różnych zaburzeń psychicznych, np. schizofrenii czy zaburzeń afektywnych. Obserwowano go także w następstwie regularnego używania marihuany i innych substancji, jednak nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy zależy on raczej od bezpośredniego działania substancji czy od cech osobowości, postawy lub etapu rozwojowego osoby używającej.

źródło: Wydawnictwo IPIN

powrót do listy