Kalendarium, 18-01-2018

Alzheimera, choroba, Psychologia

powrót do listy

Alzheimera, choroba

Encyklopedia

Alzheimera, choroba (Alzheimer disease) Pierwotnie zwyrodnieniowa choroba mózgu o nieznanej etiologii z charakterystycznymi cechami neuropatologicznymi i neuro-chemicznymi, obejmującymi zanik korowy ze zmianami neurofibrylar-nymi, neurytycznymi płytkami srebrochlonnymi oraz znaczną redukcją enzymu acetylotransferazy cholinowej i samej acetylocholiny, jak również w zakresie innych neurotransmiterów i neuromodulatorów. Zaburzenie zwykle zaczyna się niepostrzeżenie i rozwija powoli, lecz stale w okresie kilku lat. Przypadki z późnym początkiem, tzn. po 65 roku życia (typ 1), cechują się powolnym postępem, upośledzeniem pamięci jako cechą zasadniczą; przypadki z początkiem przed 65 roku życia (typ 2) przejawiają się względnie gwałtownym pogarszaniem przebiegu wyższych czynności korowych. Stan opisany jako otępienie przedstar-cze przez Alzheimera (1884-1915).

źródło: Wydawnictwo IPIN

powrót do listy