Kalendarium, 16-01-2018

Zaburzenia adaptacyjne, Psychologia

powrót do listy

Zaburzenia adaptacyjne

Encyklopedia

Zaburzenia adaptacyjne [F43.2] Stany subiektywnego cierpienia i zaburzeń emocjonalnych zwykle wpływające na funkcjonowanie i zachowanie społeczne, które występują w okresie przystosowania do istotnych zmian sytuacji życiowej lub stresujących okoliczności życiowych. Stresor może naruszać integralność sieci społecznej danej osoby (żałoba, rozstanie) lub szerszego społecznego systemu oparcia i wartości (migracje, status uchodźcy), albo może być wynikiem ciężkiego przejścia lub kryzysu rozwojowego (początek nauki w szkole, rodzicielstwo, niepowodzenie w osiąganiu cenionych celów osobistych, przejście na emeryturę). Indywidualna predyspozycja lub uwrażliwienie odgrywają ważną rolę w określaniu ryzyka wystąpienia i w kształtowaniu przejawów zaburzeń adaptacyjnych, lecz zakłada się, że nie wystąpiłyby one bez udziału stresora. Przejawy zaburzeń adaptacyjnych bywają różnorodne i obejmują nastrój depresyjny, lęk, zamartwianie się (lub ich połączenie), poczucie niezdolności do poradzenia sobie, tworzenia planów lub ich kontynuowania w aktualnej sytuacji, jak również pewnego stopnia zaburzenie sprawności wykonywania codziennych zajęć. Zaburzenie zachowania (conduci disorder) może stanowić objaw towarzyszący, w szczególności u młodzieży. Dominującą cechą może być krótka lub przedłużona reakcja depresyjna, albo zaburzenie innych emocji czy zachowania, z włączeniem wstrząsu kulturowego, reakcji rozpaczy i hospitalizmu u dzieci.

Źródło: Wydawnictwo IPIN

powrót do listy