Kalendarium, 18-01-2018

Aspergerá, zespół , Psychologia

powrót do listy

Aspergerá, zespół

Encyklopedia

Aspergerá, zespół [F84.5] Zaburzenie o niepewnej trafności nozologicznej ujawniające się w dzieciństwie i cechujące się takim samym typem jakościowych nieprawidłowości we wzajemnych interakcjach społecznych, jaki występuje w typowym autyzmie, łącznie z ograniczonym, stereotypowym i powtarzanym zasobem zainteresowań i działań. Różni się od autyzmu przede wszystkim brakiem ogólnego opóźnienia lub upośledzenia w zakresie języka lub w zakresie rozwoju czynności poznawczych. Zaburzeniu często towarzyszy wyraźna nieporadność. Obserwuje się silną tendencję do przetrwania nieprawidłowości do wieku dorastania i życia dorosłego. We wczesnym okresie życia dojrzałego sporadycznie występują epizody psychotyczne. Synonimy: psychopatia autystyczna, zaburzenie schizoidalne w dzieciństwie.

Źródło: Wydawnictwo IPIN

powrót do listy