Kalendarium, 18-01-2018

Autyzm dziecięcy, Psychologia

powrót do listy

Autyzm dziecięcy

Encyklopedia

Autyzm dziecięcy (autism, childhood) [F84.0] Całościowe zaburzenie rozwojowe polegające na wystąpieniu nieprawidłowego lub zaburzonego rozwoju przed upływem 3 roku życia oraz na charakterystycznej triadzie: nieprawidłowym funkcjonowaniu w kontaktach społecznych, nieprawidłowej komunikacji oraz nieprawidłowym zachowaniu, które jest ograniczone, stereotypowe i powtarzane. Poza tymi specyficznymi cechami diagnostycznymi, częste są inne niespecyficzne problemy, takie jak: fobie, zaburzenia snu i odżywiania, wybuchy złości oraz agresja (kierowana na siebie). Synonimy: autyzm niemowlęcy, zespół Kannera

źródło: Wydawnictwo IPIN

powrót do listy