Kalendarium, 18-01-2018

Autyzm atypowy , Psychologia

powrót do listy

Autyzm atypowy

Encyklopedia

Autyzm atypowy (autism, atypical) [F84.1] Postać całościowego zaburzenia rozwojowego, która różni się od autyzmu dziecięcego wiekiem wystąpienia lub tym że spełnia nie wszystkie kryteria diagnostyczne. Odnosi się do nieprawidłowego, zaburzonego rozwoju dopiero po 3 roku życia, przy czym nie ma dostatecznie przekonujących nieprawidłowości w jednym lub dwóch z trzech obszarów psychopatologicznych, wymaganych do rozpoznania autyzmu (mianowicie: wzajemnych kontaktów społecznych, komunikacji oraz ograniczonych, stereotypowych i powtarzanych zachowaniach), pomimo charakterystycznych nieprawidłowości w pozostałych obszarach (obszarze). Atypowy autyzm ujawnia się najczęściej u osób głęboko upośledzonych oraz u osób z ciężkimi, specyficznymi, rozwojowymi, receptywnymi zaburzeniami językowymi.

źródło: Wydawnictwo IPIN

powrót do listy