Kalendarium, 21-01-2018

Apraksja, Encyklopedia zdrowia

powrót do listy

APRAKSJA

Encyklopedia

Apraksja - Upośledzenie ruchów celowych, które często występuje po udarze i w chorobie Alzheimera. Najczęściej definicję tą stosuje się mówiąc o niezdolności do właściwego manipulowania przedmiotami wskutek utraty wiedzy, jak nimi manipulować (apraksja motoryczna) lub utraty znajomości celu takiej manipulacji (apraksja czuciowa).

powrót do listy