Kalendarium, 19-01-2018

Antidotum, Encyklopedia zdrowia

powrót do listy

ANTIDOTUM

Encyklopedia

Antidotum - In. odtrutka. Substancja znosząca toksyczne działanie trucizn. Wyróżniamy:

- Fizjologiczne – wywołujące efekty antagonistyczne do tych, które spowodowała trucizna

- Mechaniczne – zapobiegające wchłanianiu trucizny z przewodu pokarmowego

- Chemiczne – wchodzące w reakcję z trucizną tworząc związek obojętny

powrót do listy