Kalendarium, 20-01-2018

Anomalie wrodzone, Encyklopedia zdrowia

powrót do listy

ANOMALIE WRODZONE

Encyklopedia

Anomalie wrodzone - Wszelkie wykryte u noworodka patologie, nieprawidłowości uwarunkowane genetycznie.

Wyróżnia się trzy grupy:

- zależne od nieprawidłowości chromosomalnych

- zależne od dziedziczności

- będące następstwem złożonych czynników genetycznych i środowiskowych

W ścisłym znaczeniu do anomalii wrodzonych należy tylko druga grupa - podczas gdy choroby nie dziedziczne, nabyte w życiu płodowym lub w czasie porodu, nazywamy zmianami wrodzonymi.

Czytaj też:  Ciąża i Poród - Centra Wiedzy

powrót do listy