Kalendarium, 21-01-2018

Alkaloza, Encyklopedia zdrowia

powrót do listy

ALKALOZA

Encyklopedia

Alkaloza - Patologiczne zaburzenie charakteryzujące się zmniejszeniem stężenia w ustroju jonów wodorowych lub podwyższeniem jonów zasadowych. Prowadzi do zasadowości krwi.

Alkaloza metaboliczna - skutek nadmiernej utraty kwasów z wymiotami lub moczem bądź nadmiernego przyswajania substancji zasadowych.

Alkaloza oddechowa - następstwo utraty dwutlenku węgla przy intensywnym oddychaniu.

powrót do listy