Kalendarium, 18-01-2018

Albumina, Encyklopedia zdrowia

powrót do listy

ALBUMINA

Encyklopedia

Albumina - Rodzaj białek rozpuszczalnych w wodzie i krzepnących pod wpływem ciepła występujących u zwierząt i roślin. Spośród wielu typów albumin w organizmie człowieka najważniejsza jest albumina surowicy krwi. W medycynie stosowana jest w postaci preparatu uzyskiwanego z krwi do natychmiastowego leczenia wstrząsu lub krwotoków. W pożywieniu występuje w białku jaja, a także w mleku (owalbumina i laktalbumina).

powrót do listy