Kalendarium, 18-01-2018

Akarofobia, Psychologia

powrót do listy

Akarofobia

Encyklopedia

Akarofobia - Chorobliwy lęk przed roztoczami. (Podobne lęki mogą współwystępować w przewlekłym alkoholizmie, w trakcie delirium).

powrót do listy