Kalendarium, 18-01-2018

Aspołeczność , Psychologia

powrót do listy

Aspołeczność 

Encyklopedia

Aspołeczność (Asocial) - Odnosi się do stanu braku zainteresowania doświadczeniami i zwy­czajami społecznymi, prowadzącego do zachowań dysfunkcjonalnych, lecz niekoniecznie szkodliwych (jak np. społeczne wycofanie się, dziwaczne obejście lub strój).

Źródło: Wydawnictwo IPIN

powrót do listy