Kalendarium, 18-01-2018

Psychologia

Index haseł
Pamięć mimowolna
Pamięć przywrócona
Pamięć rekonstrukcyjna
Pamięć słuchowa
Pamięć transaktywna
Pamięć wzrokowa
Paranoja
Paranoja alkoholowa
Pekkatofobia
Perseweracja
Peryferyczna strategia perswazji
Picie – ciągi
Picie rytualne
Picie ucieczkowe
Pirofobia
Płata czołowego, zespól
Płodowy zespół alkoholowy
Poczucie rzeczywistości
Poczucie skuteczności
Poczucie własnej wartości
Podejście ewolucyjne w badaniach nad związkami uczuciowymi
Podpalanie patologiczne
Podstawowy błąd atrybucji
Pojęcie Ja
Polaryzacja grupowa
Poligraf
Pomieszanie afektu
Porównanie społeczne w dół
Porównanie społeczne w górę
Porównawczy poziom odniesienia
Postawa o źródłach behawioralnych
Postawa o źródłach emocjonalnych
Postawa o źródłach poznawczych
Postawy
Postawy jawne
Postawy ukryte
Poszukiwanie kozła ofiarnego
Potrzeba poznania
Powrót do źródeł
Powtarzalność
Poziom alkoholu we krwi
Poziom odniesienia
Poziom ufności
Poznawanie społeczne
Poznawcza teoria emocji
Pracoholizm
Pranie mózgu
Program Uniwersytetu Yale poświęcony badaniu zmiany postaw
Prokrastynacja
Próżniactwo społeczne
Prywatna akceptacja
Przebłyski, powracające
Przechowywanie
Przeciążenie sensoryczne
Przejściowe etapy cyklu życiowego
Przekonanie kulturowe
Przerwa w życiorysie
Przesąd
Przymus myślowy lub czynnościowy.
Przypominanie
Przywódca zorientowany na stosunki międzyludzkie
Przywódca zorientowany na zadanie
Przyzwolenie
Psychiatra
Psychiatria kulturowa
Psychiatria międzykulturowa
Psychologia ewolucyjna
Psychologia postaci
Psychologia społeczna
Psychopatologia
Psychoterapia
Psychoza
Psychoza amfetaminowa
Psychoza cykloidalna
Psychoza lękowa
Psychoza maniakalno-depresyjna
Psychoza tłumu
Publiczny konformizm
Pułapka racjonalizacji
Puste gniazdo