Kalendarium, 23-01-2018

Poradnik zdrowia

powrót do listy

Zwolnienia lekarskie

Poradnik pacjenta

30-04-2008 09:13

Zwolnienia lekarskie
Zwolnienia lekarskie


Każdemu czasem zdarza się chorować i poza poradą, do lekarza zgłaszamy się po zaświadczenie dokumentujące chwilową niezdolność do pracy. Komu należy się zwolnienie? Jak okres chorobowy wpływa na wysokość wynagrodzenia?

Zwolnienia lekarskie
Zwolnienie lekarskie wystawiane jest w celu usprawiedliwienia nieobecności pracownika w zakładzie pracy. Zwolnienie może wydać lekarz, który podpisał umowę z ZUS-em. Umowa ta, upoważnia go to wystawiania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, lub w razie konieczności zapewnienia opieki choremu członkowi rodziny.

Zaświadczenie lekarskie
Zaświadczenie lekarskie, potwierdzające czasową niezdolność do pracy, wystawiane jest na druku ZUS ZLA. Zaświadczenie wystawiane jest z dwoma kopiami. Oryginał zaświadczenia przesyłany jest w ciągu 7 dni od daty wystawienia, do lokalnego oddziału ZUSu. Pierwszą kopię otrzymuje ubezpieczony, drugą zaś lekarz wystawiający zaświadczenie (zobowiązany jest przechowywać ją przez okres 3 lat). Ubezpieczony powinien w ciągu 7 dni dostarczyć zaświadczenie do swojego zakładu pracy. Niedotrzymanie terminu, powoduje obniżenie zasiłku o 25% jego wysokości, za okres od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy, do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Na druku ZUS ZLA, lekarz wpisuje stosowne kody oznaczające:


A - niezdolność do pracy powstałą po przerwie, nie przekraczającej 60 dni spowodowaną tą samą chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą,

B - niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży

C - niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu. Zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres pierwszych 5 dni tej niezdolności.

D - niezdolność do pracy spowodowaną gruźlicą

E - dotyczy choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

Kody literowe w zaświadczeniu lekarskim ułatwiają płatnikowi zasiłków chorobowych prawidłowe ustalenie tzw. okresu zasiłkowego (kod A i D), wysokości zasiłku chorobowego (kod B), prawa do zasiłku chorobowego (kod C i E). Na wyraźne życzenie pacjenta, lekarz może nie wprowadzić kodu B i D na zwolnieniu.

Okres zasiłkowy
Jeżeli czas niezdolności do pracy nie przekroczył łącznie 33 dni w roku kalendarzowym, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80% jego wynagrodzenia. Wynagrodzenie chorobowe nigdy nie może być niższe. Do wynagrodzenia w wysokości 100% uprawnieni są pracownicy których niezdolność do pracy powstała wskutek:

*    wypadku w pracy, w drodze do pracy lub z pracy, choroby przypadającej w czasie ciąży

*    poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów.

Gdy zwolnienie lekarskie nie przekracza 6 dni, pracodawcy nie obowiązuje zapłata wynagrodzenia za pierwszy dzień.

Od 34 dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym, pracownik ma prawo do zasiłku chorobowego finansowanego ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek ten przysługuje z tytułu opłacania składki na ubezpieczenie chorobowe. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie okresu wyczekiwania. W przypadku pracownika ubezpieczonego obowiązkowo, okres ten wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Osoba podlegająca ubezpieczeniu dobrowolnie, nabywa prawo do zasiłku po upływie 180 dni.

Prawo do zasiłku chorobowego bez okresu wyczekiwania przysługuje:

    absolwentom szkół i szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpiec

    zeniem chorobowym, lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły, lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,

    ubezpieczonym, których niezdolność do pracy spowodowana została chorobą zawodową, wypadkiem w pracy (zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego) albo wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy (zasiłek z ubezpieczenia chorobowego),

    ubezpieczonym obowiązkowo, którzy legitymują się co najmniej 10-letnim okresem obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,

    posłom i senatorom, którzy przystąpią do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez 182 dni, a w przypadku gruźlicy przez 270 dni. Jeśli czas choroby jest dłuższy niż przysługujący zasiłek chorobowy, należy złożyć wniosek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o przyznanie zasiłku rehabilitacyjnego.

Na podtawie:

www.zus.pl

www.gazetalekarska.pl

www.podatki.pl

opracowała Katarzyna Zagórska/ linemed.pl
powrót do listy
Komentarze [0] zobacz wszystkie »
Komentarze do: Zwolnienia lekarskie


zobacz także:

ABC pacjentów onkologicznych

06-12-2017 00:19

Podejrzenie choroby nowotworowej jest bolesnym ciosem. Niezależnie od tego, czy dotyka ono bezpośrednio nas samych, czy też naszych bliskich, spanikowani próbujemy...

więcej

Leczenie zębów srebrem i złotem

22-11-2017 00:25

Nanotechnologia to innowacja dla świata stomatologii. Nowa metoda leczenia zębów, która na bazie koloidalnego roztworu cząstek srebra i złota pozwala...

więcej

Zadbaj o piękne (i zdrowe) nogi

06-01-2018 00:06

Co roku w ciepłe dni marzysz o tym, by założyć krótką spódniczkę lub szorty, ale powstrzymują cię widoczne na nogach niedoskonałości? Nie jesteś sama...

więcej